Beleidslijnen

a. Alle spelers van een team spelen per periode (nagenoeg) evenveel innings.
b. Alle spelers van een team krijgen per periode (nagenoeg) evenveel slagbeurten.
c. Elke speler van een team speelt per evenement (wedstrijd, dubbelheader, toernooi) minstens de helft van het aantal verwachte innings mee.
d. Elke speler speelt per periode evenveel innings in het binnenveld als in het buitenveld. Pitcher en catcher gelden hierbij als binnenveldpositie.
e. Per team moet een minimaal aantal catchers worden opgeleid, t.w. alle spelers van een team.
f. Alle catchers van een team moeten bij toerbeurt en per periode (nagenoeg) even vaak worden ingezet.
g. De coach is vrij in het samenstellen van zijn slagvolgorde, mits aan punt b. wordt voldaan.
h. Aan het eind van elke evaluatieperiode wordt voor elke speler een beoordelingsen een opleidingsformulier ingevuld en ingeleverd bij het bestuur