Trooper

Met Trooper kan jij de kas van jouw vereniging spijzen door gewoon online te shoppen. Ga naar de Trooperpagina van Chicaboo’s, klik op de online shop van jouw keuze, en shop gewoon zoals je anders doet, je betaalt exact dezelfde prijs als normaal. Door via de Trooperpagina van jouw vereniging naar een online shop te gaan, weet de shop welke vereniging jij wil steunen. Per aankoop van € 100, geeft de shop +/- € 5 aan je vereniging.

Onze club heeft deze Trooperpagina:
https://www.trooper.be/chicaboos